Fredag

Idag ha vi filma i skolan..he vort väl helt bra no :) var no betär åp reta filmin..

vi a haft lillajul i skolan idag..had åp ås tomteluvor men ja får så hövvärk ja åv ti ha möss därinn..ja förstår itt. så ja had nu itt åp miin ja na mytjy.

he jieg no rektit bra i lågstadie idag..di va så sööt :)
tå vi had en fråg "Brukar du snooza?" så veta sarah å jag mesam furi att hede kommer di itt att fatt så vi jieg nu jönöm all frågor tå i föklara hu di ska svar..så föklara ja kva hede snooz betyder högt åt all..åså frågar ien mesam baket "Kva betyder snooz?" haha :D tå börja ja no flin..
fieg nu väldit roliga svar :) å bra å förstås :)
nästa e högstadie tå!

snart ska ja far åp musikal me Tiita, Jenni, Mili å Carro ti kstad..hoppas an je bra nutå! :) men he tror ja no tå Ida je mie där ;P hehe..

meen ja missar Idol! buääh :P får skåd he åp såndain tå..

heeej
2007-11-30 @ 16:22:27 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


30 november 2007

Oj syöta..e je 1 december imrn! Då fyller Jennifer 18 :)
alltså idag jee 24 dagar kvar tärt julafton å ja har itt nain julklapp änn! jag som bruk va så ut i tid! :O
men ett 2 vikor ska jag å flickor ti Idepark så tå banne me i ska e handlas klappan :P egentligen har ja ju no klappan ti lag shähäjm å, ja ska mål na breckor åså ska ja lag na ljus..ljusen ha ja nu laga ganska maang åv räj..

e je nain gåbb shär nu igen imyön å ja hoppas an far snart fö an har bilin iviejin fö männ (pappas egentlien men ja ska ju kör an idag) å ja sku itt vill fråg an om an kan flytt bilin :D *feg* :D:D
oj nu jieg an ut..hyör ja nain bil som brummar ivieg? ja veet inte.

nu ska pudra näsan åså ska ja hämta min kära bina åså till skoooolan!
2007-11-30 @ 07:28:31 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Kvääälden..

sitär shenn åtär..tycker ja a siti shenn häjla kvieldin å skrivi åp hede arbete..ja ha skrivi nästan 5 sidor sammanlagt. + inläjdning + he sarah skriver så vi gåt ju bare kom opp ti 10-15 sidor!
he je ganska intressant hitje ämne men äntå ganska tråkit..e je så tongt ti siti me all papar runt se å ti viet kva man ska tro åp tå e star olik å såde..

imrn ska vi film Abi-08..jee :D he ska vaar skojsit..

ja bare längtar tärt Mili å jag far ti lappland :D he ska vaaar såå skojs :P ja minns itt når ja sist ha stäji åp slalomstjiden..ifjol va ja ti parra å tjuörd snowboard me joanna&kimso.
supa supa i stugan :D
å mili å jag som ska tjyör tiit..hittar vi dit tro? :P:D

hejheeeej
2007-11-29 @ 19:25:49 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Torsdag 29.11

Ja ha vuri besviken häjla dajin tå e a vuri torsda idag..a kännst häjla dajin som frida! men imrn jee nu frida helst! men e sku no a passa bra me frida nu räj :P

skriver hitje armade hälsokunsapsarbete shennar nu..vaar så trött ja åv ti siti shenn vör datorin. å itt har ja na bra musik ti lydes åp. a spela såndär all ja har..

alltså ja har no ganska mytjy program ja täishe kommande dagan ;P
Fredag Arbet i skolan, Musikal (Fotbollsmöt egentligen å)
Lörda Konsert
Månda Ljusparty (kanske)
Tisda Ögonläkar
Onsda Arbetskraftsbyrån, Bal
Torsda Pack!
Fredag-Söndag LAPPLAND!

åså sku ja gåt hiend treff Mili na å! men nääär?

ja va nu totalt ut å yra jag na igår :P ja sku skåd top model ja åså sess ja nier å skådar att klåckon bare je 9 :P ja trodd verkligen klåckon va 10 :D ja syöta..

men nu ska ja fortsätt skriv..

2007-11-29 @ 16:04:03 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Onsdag

Hej hej
ha itt skriv nu åp 2 dag..

ska snart kok opp glögg åt me å sess nier å skåd åp top model (som itt kom na förr vikon!)
idag ha ja vuri å semd å helsa åp mommo..

idag i skolan ha vi nu haft "Inside out" som tema..all a haft klieden åp aggon å he såg no rolit ut :P våran fd teckningslärar fråga i matin "varför har ni jeansen ut och in?" ja svara bare "Vi je Abi." :P
meeen..tå jee så tråkit tå e je bare vissa i klassin som tar allt hitje åp allvar å laga a rolit..vissa jier itt na. ja sku stjemmes ti va han som ITT jier na jag..å kvafö ska man va så mulin tå man äjn gang hittar åp na rolit?
men niesta gang kommer e ti vaar rolit tema ;) räidit!

oj kva skönt e va ti ga ti skolan idag :) härlit..
imrn gäller det igen med min kåmpanjon Bina ;D

LAPPLAND NIESTA VIIK! jihuu...

skriver mäjr imrn..----------->top model!
2007-11-28 @ 19:55:52 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Måndag 26.11

Åp lörda får vi buri öpen julkalendrin! jee :P ja har nu itt ens nain..men ja har tådde värmeljus me siffror från 1-24.

oj igårkvield va no ja så trött. jieg å ligg 10 räj :P men e va så skönt ti sov lieng å..fast ja va no ganska trött imåråst iaf..e va hande friska luften igår åp julöppningen som jord a tror ja :D ja sku a kona såmna mesam ja kom häim typ..
annåsh hitta ja nu itt na där..itt läjta ja na där heldär, men e lära itt va så himla bra flyt åp..mamm had vuri å handla ti naar tenn 4 tidin å tå va hon första kunden sa di :O å täide had stäji där sedan 12. å di had kumi från uvi 100km:s håll..stackarän. kanske itt närpesan je så bra åp ti handel :P
nå ja va nu bare å skåda åp lucior åså åp drillor så vae bra me he :)

åså hisin stressdajin åtär...man vaar stressa från myönin tå man väjt att man ska som e stjitit streck ti stasshuse mesam baket skolan. urk.
tur man har bilin helst.

nuuu ska ja buri la me..hej
2007-11-26 @ 07:30:11 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Julöppning

Dit ska jag idag med Mili å Jenni..Vi ska å jiet pizza först å sedan ska vi väl titta runt kva di har att erbjuda :) åså får vi ju itt miss tå di presenterar Luciakandidaten åså ska ja skåd åp Showdrillor..
fast tå gröbbor drillar måste ja va ensam *snyft* nånäää :D får väl sta me Alex vör ljusen så itt an byöv va HÄILT ömsand han å :P

igår vae no rolit :D:D
Jag, mili, jenni, tiita å josse va ut å ragga igår :P josse for nu häim ganska tidit så baket he for vi nu ti stadin na å kålla läget..sat åp tb å sånt.
och annat tänker ja itt kommenter :D he je our little secret ;P

nu har ja itt namäjr ti säj..heippa! :P
2007-11-25 @ 11:00:52 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Lördag

Å klåckon bare gaar..on je räj halv1 å ja ha itt jort na vettit änn..
ja vakna runt halv12 åså liest ja ut botjen ja ha liest i mäjr en 1 år :D nu har ja liest ut on äntligen!!!!!!!
alltså on va ju no häilt bra å on vort sorgli i slute men on va så tongliest så e jieg nu itt framåt direkt..åså kan ja stjyll nalete åp att ja a ju gåta lies byökren från modde å så tå ha ja ju leggd ondan honde botjen åså ha ja glömd bort on tå ja sku ha tid ti lies on igen :P

he je föresten laangsedan ja ha vakna såde säint..a börja vaken runt 10 nuförtidin men ja a nu vuri så trött nu inni vikor tå ja itt a haft na sovmorgnar :P åså jee ju hitje mörkre som jier a å..
å idag siir e ut ti va fint vedär så egentlien sku ja gåt ga ut å ga elå na..men e je nu som ja itt sku ork ta me ut :P
men ja sku måst!

åså ska vi röjk lax idag *namm namm* bare biidar ;P

å ikväll ska det bli skoj :)

Idol igår va rektit spännand..he va itt bra att daniel for ur men ja hejja no mäjr åp amanda tå..
å ja vaar nu så nervös ti skåd åp daniel jag å så kanske e je lik bra :P men andreas va nu itt nain hit direkt heldär så han sku egentlien a gåta fari ur..men såde jee tå..
nu ork itt ja babäl namäjr..

heeeeeeeeeej
2007-11-24 @ 11:41:07 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Äntligen Fredag

Nu ha ja vuri å jort ganska mytjy :)
For halv3 å to ut pengan från konto; for å betala Abi-kryssningen, dock vae na problemas tier..ja sa att ingves ska reken ut kva e sku kost totalt så ja itt a räkna fäjl så vort e ju MÄJR än kva vi sa från början..fast åp papire sto e att di har rättihäjten ti ökk åp kostnaden..så e vaar nalete dyran åtär tå., åså va ja ti bibliotetje ett botjen ja a boka åså va ja ett Repsu ti skolan åså for vi å hämta pizza..å jag klåpe for tiit Casa va förr :D Repsu sa bare "Casa e inte här nåmer.." man bare härreguuud! ja ha ju vuri ti casa 3000 ggr baket e a flytta å äntå far ja tide :P knaaaas. man får no skratt nalete åt se sjölv :D

oj kva ska ja jier ikvield :) ja tror e vaar vår rutin att jag å rosso lagar matin..åså skådar vi åp Idol.
oj he ska vaar spännand :) fö he je ju itt na maang åtär..bare itt Amanda far ut ;D
imrn vaar e filmkväll nier Mili me Jenni å Tiita åtminstone.
allt hitje skräjv ja nu räj igår men :P

nu ska ja snoka vidare..hej


ändrade planer...
Rosanna sku få na fremand men Joanna ska kom uvi så ska vi lag pizza :) nammnamm. egentlien va ja sugen åp tacos men he va itt hon sugen åp :P
åså vaar e itt filmkväll nier mili, vi ska bare ut å ragg xD

nu ska ja gå igen :P
2007-11-23 @ 14:43:22 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Torsdag

Piipaa kva ja har trååååkit.
Torsdagan je tråkigast dagan i vikon..e kommer itt na bra åp tv om kvieldan å itt na..uss.

idag ha ja siti shennar, planera häljen, vuri ett min bärbara dator ti rosanna, handla 6 påsar me kanielstiengär åt NGF, skåda tv å nu sitär ja shenn åp nytt..
Åså hupsis har ja e missa samtal från bibliotetje..första tanken va att ja gåt betal naon straffavgift men ja håxa att ja bok än bok hison vikon å on a siekärt kumi tbx nutå :) gåt väl far tiit in svieng imrn tå å titta..

sarah å jag va snabb idag ti lag inläjdningen..e to väl max in ½h..så a haft liedit häjla kvieldin tå..som ni kanske a märkt..

imrn vaar e väl samma hemmakväll..rosanna å jag ska väl lag na mat som vanlit :)
å löudain ska ja va nier mili å titta film me bl.a. jenni å tiita..såklart mili tå förstås ;P å kanske nån meer..
baket vaar e räggööör i niesby ;P

nyt snokis vidaris..
2007-11-22 @ 19:25:59 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Arg.

Ja nu var no ja arg..Va just ti banken å tenkt ta ut pengan å far å betal abi-räjson. Men he je ju itt ens all som a betala in a heldär!! Väjt ni hör e känns fö mieg som a stjött om häjla skitin å halder räjda åp allt medan ni får e papar i handen tier e star "betal in hede å hede tenn.." men e gar ju itt he! TACK FÖ HE!
e sku buri kost 4266? men åp konto fanns e bare 4000?. Åså ska e finns extra pengar åp konto till åp köpe så what the hell je hitje!?
E sku a vuri inbetala i måndast å tå fråga ja "ha all betala in?" 1 enda menisk våga säj att nä å he va Sara..Tack Sara att et vågar va ärli..he je mytjy betär än ti siti å hald tjeftan å itt viet köm som itt a betala in. fö he je så otrolit inveckla fö täj åp banken ti buri griev fram köm som a betala in..he je först åp konto utdraje man siir he lätt men ha kommer först i början åv ny måna å he je åp tisda abi-kryssningen ska va betala!
kva jier ja tå om itt all ha betala?
ja jiestas..

nu ska ja lag na mat å lax lexår.
2007-11-22 @ 14:05:26 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Onsdag

Oj kva ja je trött nu..men he beror mest åp att ja sku gåt ta ur linsen få ögon buri tork ut.
fö ja ska ork skåd åp Top Model ikvield änn :D

idag ha ja vuri å semd 1km igen..
baket for ja ti Joanna åså laga vi plättan (javäääjt ja syndar..men Joanna ringd åt me :P åså åt ja bare 2)

i klassin ha ien grupp börja film abi-filmin nu..skåda åp snuttin idag i latrume å e vort no bra :) But I won't tell u kva e handla om *hehe* He je nu allt ska buri hiend..e je egentlien itt så mytjy tid kvar fast man tänker att e je "bare" november å Penkkis je i februari..men e je no snart! fö allt ska ju planeras å fixas å såde så e je no bäst man je ut i tid..e kommer no ti vaar bra ;)
bare all sku samarbet nalete så itt ien å samma grupp gåt jier allt.

å idag ha ja haft jättegrymt beslutsångest..javäjt itt kva ja ska jier!
ja fieg ju C i matte..mikael tyckt ja sku höj a..Rosanna fieg M å Joanna fieg E. Mamm säjr skit e sam..Joanna säjr ja ska höj a..
men tå ja sat åp studentmatte idag så kona ja itt ens in oppgift ja skräjv 6 poäng i studentin!!!! Jee bare onödit att ja gruvar me fö hede elå ska ja ta chansin tå ja har an?
ska ja sats åp täide aar ämnen å skit i matte? har ju äntå C. å ja tänker itt vaar me na me matte. poängen räknas ju förstås men what the hell! KVA SKA JA JIER!?
synd tå e je räj niesta lörda e ska in hede pappre..åså ha ja nu föresten lömna in a räj men ja hoppas ja kan aangär men fö ja tänker itt kast 22? åp na ja itt vill skriv..hmm..tänk tänk.

imyön får ja sov i 1h extra..jeee! marianne je bort å ja har henar först..å täide 2 aar timan så ska jag å sarah lag arbete i hälso..ska ha inläjdningen färdi åp fridain..får itt vi a färdit i skolan så far ja ti henar elå hon ti mieg å skrivar a färdit :)

föresten, mamm&jag va ut å jieg igår! wow :P

nä nu ska ja ga..hejdåå
2007-11-21 @ 20:53:10 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Tisda

Sitär shennar å jetär in banan å ska snart stjynd me ti stasshuse åp läxläsase..åh. ja sku no gåt slut me hede jag fö ja tycker itt e je na rolit namäjr åså tycker ja e stör att man varje månda å tisda kl.15.15 måst far tide..
itt jee ju na langa stånder men iaf..å lönen je itt na ti tal om direkt fö e mesta far väl ti skattin..:/
nåjaa..tenkt ja sku slut baket in 14 februari..har in orsak tå iaf.

idag ha skoldajin vuri ganska laang..men je nu häim nu äntligen. fast ja får ju itt siti na lieng förstås..
baket he måst ja far å handel na papir..e to schluut i skolan idag åså ska ja å handel na mineralvatten <3
å na anna gott..

jaa ja tenkt säj om min "hälsoperiod" så gar itt na bra :P ja a vuri ganska sund no men i häljen synda ja faktist men itt inni vikon..men ja ha ga opp 400g i vikt :D:( aaaatan. ja måst väl buri sport nu :P
voivoi..kva ska man ta se till..e je bäst ti vrääk å itt bry se na fö tå vaar man itt fäjt..he je nu männ teori :D

nu ska ja snok en stånd å sedan ska ja far..
hejdå

föresten!
Lappland me Mili 7-9.12
2007-11-20 @ 13:53:34 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Måndag

Nettren gar alltfö fort nuförtidin! tycker ja lex nier åså sover ja i 5min åså vaknar ja igen..
å nu je ja dödstrött å väjt itt hu ja ska hals vetjin i skolan.
JAG tänker nu tain in powernap tå ja kommer från skolan! värst tå ja gåt först stress me ti läxläsase :/

nu skola!
heippa
2007-11-19 @ 07:37:17 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Trött liten Ama

ja verklien..måst no buri ga å ligg nu..
e je bare så rolit ti tal me tjåmisan shenn nu tå man itt a tala me di na i häljen..:)
e känns nu som att ja sku kon ha fiebär å :/ men e je ju lettan ti vinn åp lotto än ti hitt in febertermometar shenn i hitje huse..ja hoppas ja bare je väldit trött från i häljen..

tenn åp abc i fridast så jieg josse å jag in i boden..så sto e in väldit mystisk man vör hyllor.så jieg vi å skåda åp lieksakren å ja låssast som säj "ska vi köp hitje?" så sto hande gåbbin å skratta åt ås..(jag ha itt märkt hede men josse :P) ja så josse had ju bare trodd an tyckt vi va fåni som skåda åp hede så on tenkt nu itt namäjr åp a..men baket så fålja an som baket ås å sto å lura melan hyllor å va väldit mysko..å tå josse jieg ömsand vör gottahyllor så tå våga an ga fram..å tå vi jieg å betal så sto an vör gottahyllon å spana in ås..itt såde "oj kva snygga brudar" så "nu ska ja död di.." :D åså leggd an hande inanfö jackon så e såg ut som att an sku dra fram pistolin nårsomhelst :S men e kom fram till att an bare had pengan där..men an va JÄTTEMYSTIST!

ja glömd ti berett, att Josse å jag had väldigt vakart bordssällskap framfö ås å vi vort så besviken tå vi såg an had ring åp fingre :D hahahahaha..näj gud. måst no ga ligg jag nu.

natt
2007-11-18 @ 21:15:37 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Hemma!

Hej! Ha kumi häim fö typ in halvtim sedan..häimräjson a ga betydlit mytjy fortan än kva tiiträjson jool..e to 6h ti kör men häimviejin så sovd ja åtminstone 3h. skönt
annåsh a e vuri jättebra!
rundvandringen ti skolår va helt okej, nalete dålit tå vi itt fieg si na klassrum å saker tå allt va stängt..fieg bare ga in i sjölva skolon å skåd..men no fieg man ju in litin bild no. åså täide som tala om skolor så beretta mest om tådde saker man veta från förr..men no e ja nöjd ja for nier no fö tenn vill no ja buri studier..
Vasa nation va rolit å..had sitz tier igår me 3 rätters middag..å he va rolit!
"Vi ska shotta, med Abi-08!" och "Vi är hotta, Abi-08" som di flest a huört förr men :P
baket sitzen vae efterfest åp VN, vi va tier en stånd men tå for e gäng å josse&jag ti en pub..först sku vi ti Fever men tå va äin åv ås fö foll (sa vaktin) så on slapp itt in så itt for ju resten åv ås tå heldär..meen ja tror hande vaktin va nalete "svenska hatare" fö tå hon som itt slapp in fråga hulis on va fö foll å såde så puffa hon till an åså råla hande vaktin "Vitun kakara mene takas Pohjanmaalle!" shysst.
så fundra vi om vi sku ga ti The Club men tå had Mikki vuri tier så maang ggr furi så on vela itt tiit, åså je hande puben ganska mytjy köttmarknad så e locka nu itt direkt..Tå fundra vi om vi sku ga ti Pub Kärpänen som äin åv Vasungan sa vi kona ga till att e va samma som Fontana typ å e va siekärt 18års tier så..men vi orka itt ga ti ända ti järnviegsstation..
i hesa så har di mytjy 20-24 års barer så e je nalete svårt ti viet..å on sa att om in bar har 18års åp in frida så kan e va 24 lörda..så man gåta som fråg vö varje kva e va fö åldergräns.
janå baket jieg vi ti KY men tier va e 20 :P så tå vae ti ga vidare..ti sist jieg vi ti Highlight tier vi slapp in å :P å man märkt att e va väldit mytjy 18åringar där..å köttmarknad. he va tex in pojk som sto bräjvär ås å dansa..rektit niert. så jieg josse å jag från an..ett 3 sekund ja an bräjvär ås igen..så jieg vi igen..ett 5 sekund je an bräjvär ås igen..så sa ja åt an "vi talar inte finska" han bare "talar ni svenska?" så sa jag "en ympäri suomalainen"(=inte runt finländare, he ja mena va: jag förstår inte finska :D) itt fatta an na tå heldär att an kanske sku ga..åså sto josse å jag å skåda bort från an å börja ryör ås liengär å liengär bort men an fålja bare baket..åså leggd ja armbågan i magan åp an så an sku vaar bortpuffa, men itt fatta an na tå heldär..så josse sa ti sist "mene pois!" så sa han tå bare "kvafö he, ni je ju så vacker.." man bare ååååååååååååh. tröööög människa! 
josse å jag dansa väl där i 1½ tiim åså jieg vi tibax ti VN å sov..sku ju opp 8 om myönin igen så. men he a no vuri rolit :)

vi shoppa igår å baket vi had vuri ti skolor.men ja handla itt na..sku a vela haft e skopar men som ja a sagt ganska maang ggr så har ja så mytjy skovar räj att ja kan itt buri köp namäjr..

om e äntå sku a vuri lörda idag så ja sku a få sov en häääääil natt i egen sieng..a ju som sovd åp golve 2 netär nu. men ja ha no sovd relativt bra me tanke åp att e va e golv å att e va in pub i samma hus :P bare donka.

nu ska ja ga å skåd Idol ;)
2007-11-18 @ 14:47:21 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (3) Trackbacks ()


Studentresultat

Ja je no ganska nöjd..men ja ska no försök höj in däil iaf :)
Ja fieg:
Modde B
Finsk C
Engelsk C
Matte C

Modde ska ja definitivt höj! Tänker itt få B i språtje ja talar varje dag :P
Finsk sku ja vill få e M i så he ska ja försök höj..Engelsk sku ju no va roligan me na hyögär men ett som ja har 7 såde annåsh i engelsk så väjt ja itt om ja ork buri höj..Matte gåt ja fundier uvi..Mikael tyckt ju att ja no kan betär men e je hede att ja a siti me täide mattebyökren häila såmarin å nu har ja haft matte i varje period sedan ja börja så javäjt itt om ja sku ork..Ti gåt siti tenn i hande salin åp nytt å va jättenervös å skåd åp pappre å få panik.
Ja måst allvarlit ta å fundär hu ja ska jier..

ja åså vort e nu na poängjusteringar å..ja fieg 3 poäng minus i modde =/ vilket skiiit.
3 poäng plus i matte, 5 poäng plus i engelsk åså väjt ja itt me finsk fö ja väjt itt kvann ja ha skrivi opp täj poängen tå maria rätta di! men e va bra ja fieg så mytjy poäng plus :D

men vårens skrivningar fö mieg vaar:
Hälsokunskap
Biologi
Finsk
Modde
(Matte)

Nu ha ja leggd åp baston :) Ja ska ga å basta å duscha furi ja far..ska vaar skönt.
åså ska ja laga lite mat.
Josse kom föresten itt hit na baket skolan fö on had itt mie na gräjjor åså sku on slipp häim me mamm hisin tidin räj så e va lungt..
åså vaar e ti pack e sista furi ja ååker!
nu just känns e som att näj ja ork itt men tilik jeee kva rolit!

nu gå.hej
2007-11-16 @ 12:47:56 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Abi-helg..snart..

Ett nagär tiim jo :P
Å javäjt itt änn siekärt når vi far..e star kl.16.20 och att e kan ändras om kronoby gymnasium kommer mie å he ska ju di! he sa honde sjölv åt me. men e sku va rolit ti viet når man ska far..

å idag kommer ti vaar stressåt furi vi far ivieg..
först skolan, så sku ja måst ti honde å säli wc-pappre (nåtär än gang! men on je häim nu :P), far ti pappas arbete ett yöronpråppan, så sku ja gåt hiend i dushin, så ska ja kanske ti art&heart..åså ska josse å jag lag na mat elå far ut å jiet :P
ja har 2 håltim baket första timin så tå ska ja försök hiend me så mytjy som möjlit :)

oj he ska vaar så rolit hison häljen :)
fast ja sku itt ork siti i buss i fläjr tiim..ja hoppas verklien vi bare stigär opp å jetär frukost å far åp sånda så man kommer häjm naongang..
nu ska ja buri jev me åv!
hejdåååå
2007-11-16 @ 07:30:33 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (1) Trackbacks ()


Kundkväll å allt

Kom just häim från kundkväll..
Beställd 4 handdukar åt mina kära systrar.
Egentlien sku ja vill ha e par åt me sjölv å tärt min studietid :D får sii..
åså fundra ja om ja sku beställ åt kusinen å..tenkt som att rosa sku pass åt ninni men tå kom ja åp att di je ju båd häilt svart nuförtidin. å javäjt itt om di vill ha handdukan...fanni kanske sku kon få fö hon bor ju ömsand i lahti så he sku pass åt henar :)
ja måste ta en funderare..

nu måst ja allvarlit buri pack!
men javäjt itt kva ja ska ta me me..byöv klieden ti 3 dag å 2 netär.1 sitz, en skolvandring, å hoppeligen en shoppingvandring..hmm..

nä nu måst ja buri åp!
åså tenkt ja hiend skåd åp PB änn å..så ja får ställ in Idol :P

heeeeeeej 
2007-11-15 @ 19:08:01 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


I got it from my mama

mm..han låtin spelar i mina högtalare nu just..itt så bra låt men kva jier nu he :P

jaa..kva ha ja jort idag? vuri i skolan..had provutgivning åp baketmiddain men ja fieg bare ut 1 prov..å he va engelsk, som ja fieg 7 i..itt så bra men e dågar väl :P
baket skolan for ja häim en stånd å baket for ja å sku säli hede wc-pappre ti honde ja tala om igår räj men on je ju aldri häim tå ja kommer dit!aaatan.
for ti halpin å handla na ljus ja ska dekorer åså tjyöft ja tådde värmeljust me siffror åp från 1-24 :) he ska va männ julkalender i år..men ja börja fundär baket att e gåt ju nestan si sjukt ut me 24 ljus i in hög åså brändär ja bare 1 :D äääh..he vaar no bra!

ett in tim ska ja hemt sarah åså far vi åp kundkväll ti gymnasie :) Flyin' Colors har kundkväll (låter proffsit he) ikvield kl.19.00. Be there! :D

Igår va ja ju ti yrkesvalspsykolojin tå å e va meningen ja ska få viet tå kva ja sku pass till å ha förutsättningar till men he fieg ja itt viet änn! vort rektit ylak. elå itt väjt ja nu om ja vort he heldär men :P ja ska dit 1 gang till! å he je först ett 2 vikor..
vi börja ga jönom täide testen ja a laga men e to så otrolit lieng he så gåta fortsätt niest gang tå. tå on sa orde t.ex. "impulsiv" så sku ja först säj kva e jie, sedan om jag je he, jee bra elå dålit, kvafö åså massor me aar frågor så..ja sku ju bare a ga rakt åp sak å få viet kva ja passar till :D
men no vae ju bra he å..tå man föklara allt fieg man som in bild åv se sjölv mäjr å mäjr tå man förklara hu man va..
skoj :) å tå ja laga testen så märkt ja att ja je väldit mytjy in åp hede praktiska..

åså extra bra tå ja ska Abi-helg ti H:fors uvi häljen å far ti täj 2 skolår ja ha tenkt sök till :) hoppas di je bra tå!
joanna å rosanna ha ju no tyckt om arcada, men di lär nu a rumstiera om där na nu me studien så får si kva ja tycker..bare första intrycke je bra så :)

jepp jepp..nu ska ja snok vidare, åså ska ja mål nalete å baket åka!

Ps. Måst pack ikvield! Far ju kl.16.20 imrn! Usch. skolgolv denna helgen..:/ enda negativa typ..å att ja missar idol!
2007-11-15 @ 16:43:38 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Ingen rubrik, vi kom inte överens

usch kva ja je dåli åp ti hitt åp na rubriker men e vort nu hede nu :P

ha sluta skolan fö in halvtim sedan..ska prick 2 ti arbetskraftsbyrån igen å tå ska ja få na svar. äntlien..
baket he ska ja å säli wc-pappre ti äin som a vela ha..
å sedan ska ja å siem 1km ;) å baket he väjt ja itt..taga longt bare.

idag ha vi haft crazy hairday i skolan :P nalete pinsamt ti far ti skolan imåråst :D tå ja hemt bina å så sa ja bare "tjena! visst har ja fin friss?" :D:D nä men no vae rolit no..värst tå ja vort besviken tå så maang flickor itt had jort na åt håre..jag had leggd i världens hårsnoddar shier å tier..å had värsta 80-tals pannlugg..josse had massor me hårsnoddar i sett å..å aar had bakåtsläjka, oppsättningar å anna rolit medan täj semst had a i in knut (!) kva je he fö crazy? he je ju in häilt vanli frisyr he..nåjaa..olika åsikter men.
imåråst å så kom e in byggar hit..så sto ja å laga håre mett i badrume..så sto han tenn utanfö så våga ja itt ga ut å vis me furi an a ga taan..åså tå an jieg ti wc å dona så SPRANG ja om wc så an itt ska hiend si me :P
sprang ett jackon ti tjötje å kledd åp me där åså kålla ja in läge så att ja ska slipp ut :P :D:D
ja tenkt fö me sjölv bare "ja har itt tåshe friss såde annåsh!!" :D
niesta temadag blir kulig ;)

min hälsodag 3 går än så länge helt bra..jetär e epäl nu just..
e kommer ti stjit se om häljan tå ja var sugen åp chips<3 åså får ja ju itt dreck na alkohol heldär men he kommer e ti vaar mytjy åv åp sitzen åp lörda..:) ska vaaar sååå rolit!

nu ska ja gåå..heippa
2007-11-14 @ 12:36:22 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Tisdag 13.11

Grattis till mina 3 klasskamrater idag som fyller 18 år :)
hah. tå ja sat å laga födelsedatumen ti abi-räjson så vae 3 som had samma datum å ja bare "näää ha ja skrivi fäjl nashstans nu!?" men di fylld all 3 åp samma dag :P tåfft.

ja had tydlien bare spara a som utkast igår hede inlägge så ja gåta publicer a idag tå :P 1 dag försäint men..
he va nu itt na intressant inlägg heldär..

jaaha. kva ska ama jier idag då?
hon a nu vuri i skolan, vuri åp läxläsning å nu je on hongråt å sku bord jiet na..kanske lag skinksalladin.
å säinan ska ja åka ut me Änn :)

föresten min hälsovecka ha väl ga någorlunda bra :P
motioniera ha ja itt jort så flitit men ja ha faktist haldi me från ohälsosam mat :P fast ja je bare åp dag2 änn :D:D

jaja..men nu ska ja pjeck ivieg..heeeeeeeeeeej

2007-11-13 @ 17:04:50 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Möte

Möte jieg väl häilt okej idag..Kom no fram ti en häjl däjl men slutliga beslute om tema t.ex. tar vi om fridain..
E vort mytjy tjattras så tå ja råla fö ti fö oppmärksamhäit vort ja nestan redd fö me sjölv :D:D

kycklingsalladin va itt rektit enligt mina förväntningar..e va jättelite åså vae fö sött.
ja je hongråt nuuu..
2007-11-13 @ 16:59:42 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Måndagstrött

Verklien. He je ja nu..Tenkt itt såmen naongang inatt åså domna hendren bare bort inatt så man vakna fläjr ggr å veta itt kvann man had arman sina :P
Åså kom myönin alltfö fort :/ Vill juh sooova!

Mamm va så jobbi imåråst..Fråga mesam "ska vi ga ut å ga idag tå tå vi har hälsovecka?" JIER A TU OM ET VILL!MAN BYÖV ITT VAAR TRÄNINGSFREAK Å SVÄLT SE FAST MAN HAR HÄLSOVECKA! elå 6 vikor.
Nå e je nu positivt om on vill verklien va mie åp a men man ska itt ställ så hyöga krav fö tå fåljar man itt di.

Idag buri dajin me 2 biologi å me 1 matte baket..urk.
Mesam baket skolan måst ja snabbt snabbt ti stasshuse åp läxläsning..har 5 min åp me ti far tiit.
Kl.6 ska ja va åp logen. Åså väjt man itt hör lieng he tar..
Bare all je i a ikvield så sku e bord ga ganska fort annåsh tar e lieng om all sitär tyst (som vanlit)

Nåjaa..får si he ikvield tå :)

Heippahej
2007-11-12 @ 07:34:25 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Senare ikväll..

Ha just vuri i baston å nu sitär ja shennar å slappar..Buri va trött, men ja fundra ja sku gåt skåd måndagens avsnitt åv prison break änn ikvield..ja he tror ja ja ska jier baket ja ha snoka färdit shennar..

Farsdagen ha väl vuri häilt ok..Papp vort förbryllad å glad åv presenten. Vi had som skrivi åp korte hans "idag serveras hjortron, en annan dag serveras steak on the stone och from 1 december serveras en salmiak per dag"
så an trodd som att an sku ti  jp varje dag typ :P

faffin va no glad att allt folk kom ti an..fieg smörgåstårta som faster a laga *namm namm*

å imrn så ska ja liev hälsosamt i 6 vikor..ska skriv e arbet i hälsokunskap om ti endär vanor ti hälsosamman åså ska ja ha me sjölv som försökskanin^^ ja fråga om mamm sku join me å men hon gåtar lag a så inveckla. fråga som om ja har nain plan åp kva ja ska itt jiet å jiet å kva ja ska jier å såde..om ja kan jev on in plan om hu on ska jier..men ja sa bare ta bort allt ohälsosamt et nu tycker et itt ska byöv jiet..t.ex. choklad. så sa on nu bare "jamen he jetär ja bare om häljan.." man bare ååh. sku a haldi a fö me sjölv.
nämen from me imrn ska ja försök liev hälsosamt :P får si hör ja löckas :D

imrn har klassin männ penkkismöt åp logen å..ja gåt minns he.
ska vaar rolit ti få planer..bare all engagerar se tå helst.
å ja slår vad om att je e fläjr som a glömd bort a å..

men nu prison break!

2007-11-11 @ 19:20:22 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Faaaaaarsdaaaaaaaag

Japp he je he idag...
mamm halder åp å kokar matin å systrar å momi ska väl kom uvi å jiet..
je itt rektit hongråt ja änn men vetja e ska vaar gott^^
R, J och A a handla e presentkort åt papp ti J&P ti en Steak on the Stone..He je godast biffin ja a jiti naongang åp i mett liv..men he va ju i Madeira ja åt he å...så JP å madeira har knappast samma kryddor men iaf.
jaaa åså ha Rosanna laga än hjortroncheesecake, papp älskar hjortron :P
åså älskar papp salmiak så vi handla en salmiaksjulkalender :P
vaar no bra hede ;P

gårdagen va no roli, mest rolit nier sosso! :) as usual, allti roligast nier naar..tenn 12 tidin sku mamm&papp henash kom häim så tå leggd vi ivieg me Calle ti nämpnäs på fest..fast tier va vi tydlien itt så välkumi.
leggd åv musiken tvärt vi börja dans. nähä let a va tå. åså bida vi åp calle att an sku kom ett ås tå åp nytt..fö tide kona man ju itt lömen..Jag, virta å beckis sat i "backlukon" (he va in farmar som tur) å trengdest :P
så baket hon räjson for vi ti källarin, men tå va vi räj så trött å e fanns nu itt direkt na ti jier tier så vi for nu nestan mesam tierifrån..åså hem å soooova..

ja tenkt imåråst att e vaar no ti taga longt e tag framöver..men he je Abi-helg niesta å tå lär e itt vaar så longt :P
nåjaa..vetja ja hiendar taga longt än no..

nu ska ja klied åp me :)
2007-11-11 @ 10:59:22 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Lördag med systrar

Japp sålis ha män dag sitt ut idag..a vuri nier rosanna å laga en tårt åt papp tärt imrn..paketera in pakette å laga e fint kort :) skratta å rolit a vi haft..kimso va ju mie tenn åp e hörn å men an fieg väl läjdon åv vårat fnitär^^
e bruk vaar nalete crazy me mieg å joanna i samma rum imilanåt :D

snart ska ja ga i dushin å lag me färdi..hemt bina just furi 7 åså ti soss..
var väl en kväll hos sosso ikvield :)
hoppas e vaar rektit skojsit!:D men e bruk e allti va me täjshe <3
(undrar kvann ja har me kamera..hmm..)

imrn e d farsdag..å javäjt itt hu vi ska spender a om vi a mena lag na mat shähäim elå om vi ska ut å jiet.
ja ska nu ti faffa å äta tårta åså ska ja ti moffas graven. Saknar moffa jättemycket <3

nu ska ja snok vidare åså skriver ja siekärt imrn på nytt :) hej svejs
2007-11-10 @ 16:05:38 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Fredagkväll me familjen

Hejsan hoppsan i de blå!
Ha just skåda åp Idol me my dear family..Även guy och kimso.
Rosanna å jag laga glödstekt lax och vitlöksgratäng *namm* å ti efterrätt elå mäjr som fredasmys had vi ostbricka *nam namm* Å nu je ja proppmätt..

E je bare ti biid tärt utröstningen nu..spännande.

Oj imrn väjt ja itt alls kva ja ska jier åp dajin..Får si.Kvieldin ska ja väl va me gröbbs tå itt e vort na vasa fö me..
Gåt ju spar na pengar tärt ja ska ti lappland ;) hihi.

Idag börja vi me ny period..Ska vaar rolit ti få studier åp rektit igen in period :P niesta period vaar e ju itt na mytjy heldär så..:) har 2 biologikurser, matte, hälsokunskap..
fast eva-lis ha ju vuri klåpåt å har in högstadieklass åp samma gang som vi har lektion! så allt gick åt röven..så hon tenkt vi sku flytt a ti period 5 tå vi itt je shenn namäjr! men vetja di sku löjs a åp na sätt ska bergkull..
he je ju äntå bare in forskarkurs så vi sku ju egentlien bare byöv lärar första å typ sista gangon..
ja får si..

Rosanna&Guy kom föresten häim från smekmånaden igår :) (börja fundär igår att häjtär e "smekmånad"? Itt ha di ju som vuri ut in måna itt..men vetja e hätt sålis :P) Di ha vuri ti Mauritius å di va rektit brun! je sååå avis! jag å vill räjs å få sool :)

Nu ska ja fortsätt snoook..heippahej
2007-11-09 @ 21:54:19 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Ryöråt dag..

Jaa-a..Verklien. Elå igår vae väl mäjr ryöråt men.
Ha sovd nier mommo inatt. Tenkt aldri såmen men ti slut jord ja no a..åså vakna ja in halvtim furi veckarin ringd å va jättepigg! kona itt såmen om fast ja vela..e va bare ti stig opp tå å sess i tjötje me mommo å Tuula.
liest alla tiningar om kva som a hend..uöh.

11/7/2007, jaa..kva finns e ti säj..sku itt a vela siti i samma sits som täide ongdoman, läraren å aar personal i skolan. Å ja kan itt ens föreställ me hör känns fö di anhöriga.


Janå skolan idag så skåda vi bare film, Pianisten. An va no rektit bra men hemsk :S Åså sat ja å frös häila filmin jönom. Baket for ja häim åså skåda ja åp två avsnitt me DH. Har bare 1 avsnitt kvar! buhuu. ja a önska me täide aar sesongen ti julklapp^^ hoppas tomtin je snäll me me tå :)

Åså ha ja laga en kompis besviken åp me idag :( fölåt men ja kan itt jier na åt a..har dålit samvet fö a. men har man itt råd har man itt.
mam å papp fieg en räkning åp ca 3000euro igår fö renoverase..å mäjr räkningar kommer e fö allt je itt färdit änn..
javäjt att et a biida lieng åp att vi ska far å ja ha lova ti kom men e je såde tå..itt allti så fätt i gålin..
å niesta häli vaar e ju abi-häli i hfors så tiit gar e ju pengan å..
fölåt fölåt <3

nu ska ja skåd åp deal or no deal :)
2007-11-08 @ 17:46:45 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Änn en myön..

Imåråst kom ja åp svare kvafö ja a vuri så trött åp sistone..å he je fö att ja a itt a få sov tärt ja a vakna sjölv åp snart 3 månader..
Imåråst kommer papp å leggär åp lampon i ruume å ska ett e batteri (värmeelement, fö att e finns itt na värm shenn imrn..) åså säjr an "ga åp wc furi di stiengär åv vattne.." janå ja jord he tå..fö ja ha vuri mie om en par myönar tå itt vattne a vuri åp men itt naar a sagt åt me..
Åså kommer mamm 5 min baket "täishe gåbban je shär nu å ja ha tappa opp vattne i na embar.." Så man känd se som nain fatilapp tå man sto å borsta tendren imåråst i tjötje bland 2 embar me vaten :P Tur att e bare je tillfällit.
Åså just hede tå man sku tyck e sku va skönt me in morondush..nä tå jee en massa gåbbar shär å man våg nestan itt ga nier fö ti klied åp se å tåli. Å inatt ska vi far ti mommo å sov.

Jag som tenkt ja sku njut åv in härli ledigdag idag..men he får ja itt fö e je en massa gåbbar shär å har oljude!

Nu ska ja ga ut å skrap bilrutor å sedan arbetskraftsbyrån! Heippa

2007-11-07 @ 07:39:14 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (3) Trackbacks ()


Jipii..

Ja slapp mie ti hesa! :D
oj kva he ska vaar rolit! ja je som excited fö både sitzin å skolor!

engelsk väjt ja itt rektit hör jieg..gissa åp ganska mytjy..
å baket åt ja i skolan å sedan for ja ti khallin å handla na mat..å tå ja sku far ivieg så startar itt bilin! samma fäjl som i fridast! aatan. men papp kom nu å jevd stryömin tå åså for vi me bilin ti autobotnia å sen hem..
men ja ska ju åp läxläsase kl3 å utan bil å massor me räjn! uäh.

imrn je ja nu liedi! jehuu..bort sett från hede yrkespsykologi..

ikvield ska mili å jag ti jp å sup nier ås xD nä kanske itt rektit. men åp äin ska vi nu :)
planera helgen litte kanske^^

nu ska ja ga å jiet meloooon! heippa

Nu kom ja åp kva ja sku berett..öhm.
imrn måst familjen åström flytt ti mommo fö di ska byt pannon i huse så e kommer itt ti va na värm i huse..å itt na vaten kommer vi ti ha så vi tenkt att e je väl lik bra att vi far ti momi tå..
buri ha läjdon åv hitje live nu..ti itt kon ga i dushin om myönan fö man väjt aldri når e kommer na byggarär..itt kanske ha na vaten om myönin tå man ska borst tendren mm, ti itt ha vårat vanliga badrum, ti gåt spring åv å ann ett tavara..he får no buri räck nu!
å hitje renoverase å..e börja me att e va vatenskador i badrume..sedan sku värmepompin bytas..sedan sku wc lagas om, sedan gar diskmaskinin såndär, sedan gar pappas bil såndär..kva je niesta?
dushin ha vi nu få tbx <3 tänk kva handikappa man kan va :P värsta i-landsproblem.

nä NU ska ja ga :)
2007-11-06 @ 12:21:05 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Gomyön

Sitär shennar nu furi ja ska far ti skolan..Vakna nalete tidian tå ja tenkt ja sku lies åp hede engelsk men e känns nu som bare "äh,skit sam.."
Tå ja vakna imåråst tenkt ja "jess ja får sov imyön.." men nä, kom åp att ja ska ju ti honde yrkesvalspsykolojin imrn från myönin..Å tå ska ja bare jier täide testen åp nytt så ja får som itt na svar änn heldär. Men niesta! :)

Åså sku ja vill buri viet om ja a slåppi mie ti hesa!
Ja mejla åt on igår åp nytt å fråga når vi ska få buri viet na å on sku mejl ut imrn..tycker he je nalete säint ett som vi ska betal senast torsdag.
Vill verklien ti hesa fö he je in stad ja sku kon tänk me ti studier i..Sjölva hesa ha ja ju no sitt fläjr ggr men täide skolor sku va intressant ti si. Å vasa nation ;P

Ja skriver mäjr tå ja kommer häim :) <3
2007-11-06 @ 07:28:34 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Ny bloggare, helgen och provläsning

Hej! :)
Nu ha ja skaffa en häilt egen blogg...A bare skrivi å berusad å tåshe aar ställ förr men ja tenkt ja sku buri blogg rektit åp rektit! E je allti rolit ti skriv åv se en massa intressant och ointressant.

Ja, imrn jee engelskaprov som gäller. Elå egentlien klassas e bare som e föhör men lika tråkåt ti gåt lies äntå.
Sku itt alls vill sess nier å lies. Å tacka naar att ja bare har 1 föhör hisin periodin. Sku itt a klara åv na mäjr prov hisin periodin men e vaar mäjr niesta period =/ elå e vaar väl typ 3prov tror ja.

Häljen va jätteroli!
Fridain va vi ti läraren å halloween-busa..All va rektit överraska fö di bruk ju bare vänt se folk ti lucia men vi kom såde tidit vi :) Enda som had ana va ju förstås lilian men e je väl svårt ti göm na tåli tå sonin ska va mie åp a..
E börja itt så bra vår resa. E börja me att itt naar va häim :P å tå vi sku ti maria så had vi fäil adress..å tå vi äntlien kom ti henar så kom hon PRECIS tå vi kom :D så tier had vi tur..men mikael va enda som itt va häim tå vi for andra gangon..louise va häim andra gangon, först gangon vi va tiit så sto in litin ong i dören..våga itt öpen å he förstår ja..sku a vuri livrädd ja om e sku a kumi en massa utklädda menistjor me än motorsåg :D

Lördain va ja nier josse me flikkor å sku skåd film..fast e vort nu itt ti na tå vi bare plåttra :D
rolit som bara denn vae nu :)

Ja ha itt vuri såde glad naongang som tå ja a vuri me täishe lyckopillren :) <3

2007-11-05 @ 12:21:09 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Välkommen till min nya blogg!

Välkumi välkumi :P
2007-11-05 @ 12:01:02 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


RSS 2.0
img{ border: 0px; }