Bebis

Blev moster inatt åt en pojkbebis :)

3600 g, 52 cm
2008-09-28 @ 13:10:59 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (1) Trackbacks ()


Fredagsmys

Nu ha ja verkligen få njuti åv tystnad å ensamhet.
Ja sluta skolan runt 11..vi had först bare na handledning om Arcadas skrivregler. sedan fieg vi handledning i hälsovårdsarbete. så idag ha ja stjecka ut na intervjuer :) framsteg framsteg.

baket skolan jieg ja en stånd ti köpcentre Arabia fö ja såg att bussin männ jieg precis ja kom opp å hande tidin far di ganska så sällan..e vort nu bare in gottapås fö ja va så hongråt å ja vela itt jiet i skolan.

ja va väl häim na runt halv 1 tror ja..jieg å handla na mat åså jieg ja häim å koka matin.. elå vort bare makaronen ;P men ja lystä täj idag!
så ha ja nu snåssa åp shenn häjla kvieldin..ha skrivi åp hälsovårdsarbete. har no a nästan färdit men ja ha skrivi tiit alla källor å sånt.
ha skåda åp TV..vuri i dushin..laga varm batong me tonfiskröra, jiti chips..allt möjlit faktist!

ja kom nu åp idag att ja saknar än såff shär! ska handel äjn no så småningom men he byövs no..
nu just sitär ja som åp golve :P

å ska man skåd åp TV sitär man antingen åp golve elå så sitär man vör kökborde åp så itt så tv-mys-bekväma stolar..
vi ska köp än soff som je utbäddbar så e rumas na gäster ti sov shär å :)

D kom häim å sov igår :) Då blev ja glad! Ha vuri så ömsant.
An je åp vieg häim nu som bäst å..ja hiendar siekärt ga å ligg ja furi.

e ska nu vaar såååå skönt ti få sov tärt man vaknar imrn!
elå itt rektit hu lieng som helst får ja sov :P Fö he je gulisintagning från VN imrn..kl 14 ska vi va vör VN..
å furi he ska Kata å jag far åp en öl :) halder ju åp häjla natten hede..men javäjt itt om ja ska ork va så lieng..om vi buri 2 så ork man nu itt va där 12h!

ja skräjv väl itt na sist men vi va nier Jonna åp Katas kalas i onsdast :) åt kladdkaka! vort rektit positivt överraska åv honde kladdkakon. e va in tådde frusi ien..e smaka som hembakat nästan :) namm namm.
sedan så for vi å hyrd in film me Paris Hilton :P an va såde dålit bra..

Kata fieg in bambu ti present så tå vi for häim me metro å stäjg åv å jieg åp järnviegsstation så kommer in gåbb å tar i bambu! alltså an tar itt an, an bare to i an..Kata räjv ju bort an :P baket he så skildes vi åt så jag jieg ti bussin å täj ti tåje så an had följa baket di änn å täji i bambu igen! ja sa åt on att e va tur on itt va ömsand..
ja jiesus kva folk e finns.

nu ska ja titta lite tv om e kommer na..
2008-09-26 @ 20:27:17 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Skriva skriva

Halder åp å skrivar hitje hälsovård som bäst nu. Men ja har uvi 2 sidor så ja je dukti! Byöv egentlien itt skriv namäjr nu men ja måst kom gönom alla källor ja har å sedan rens bort tådde överflödit ja a skrivi.
Om itt ja a skrivi ut a förr så skrivar ja ju om barnets relation ti föräldern, om hu e påverkar boåne åp olika sätt i olika situtationer.
Kommer ti stjeck ut na intervjuer åt naar som har ganska så små ongar niesta viik typ. Så ni som har na ongar å liesär hitje så eventuellt får e mejl :P
men vi sku få handledning om hede först åp måndain så e vaar väl tå naongang tå.

annåsh idag ha ja bare haft anatomi idag. börja 9.15 å baket matin orka ja itt va tenn namäjr så ja for häim.
kom häim å somna in tiim..å nu ha ja laga mat å skrivi arbete. måst ta in litin bloggpaus nu mitt i :)

ikvield ska ja åp kalas ti Katarina som fyller 19 år idag :) grätz!
elå vi ska ti Jonna fö on har störst legenhäit å Katarina bor i soluasunto så vi vill itt stör täide aar.
tårta ikväll tå :D byöv nu itt siti shenn häjlt ömsand..
far väl in ti stan ti 6-7 tidin å baket tar vi metro ti Itäkeskus tier Jonna bor.

imåråst tå ja for ti skolan me 42on så vae så OTROLIT foll buss! e va rektit follspeta! tack å lov fieg nu ja siti å itt vaar ihälklemd..men ja fattar nu itt me rektit åp finnenäs sätt heldär. star e folk ienda ut ti dören å e ska kom åp mäjr folk, kanske man no som försöker trieng ihop se mäjr tå å jev plats? nä itt i hitje laande tydligen.
å såde annåsh tå man kör buss så ITT NAAR säjr naa! tå man kommer in i bussin skådar di åp ien som man ska kom från Mars! typ all sitär me sina mp3-spelare i yöron åp foll volym å je osocial.
he je föresten 1 pojk som bruk va åp samma buss som me som har så högt ljud åp mp3-spelarin så fast han sitär längst bak å ja längst fram så hyör ja orden i låtin. ja ha fundra om ja sku a jevd in lapp tier e star "Har tu ITT hyörapparat tå et je 40 så ring åt mieg!" jaa jiistas. na mått måst man väl ha.
å hitje klädmode täras. uuuuuh.
in tådde ha-i-närven-dag tenkt ja rektit att man sku a sagt åt naar att "hede ja itt mode, hede a aldri vuri mode å kommer aldri ti vaar mode!" just som tå vissa har allt di har åp se i samma färg, elå alltfö stora kliedär å jättesliti, väjt itt hu man kombinerar olika kliedär..ja ja kommer itt ens åp na speciellt nu men he je no fläjr ggr ja ha flina till..

näää..nu ska ja i dushin! hej
2008-09-24 @ 15:59:22 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Tisdag

Terve!
Skolmassaker idag igen. Kva fäjlar folk?!
Tå man såg rubriken idag så trodd man ju som e sku va shenn nier nashstans men att e va Kauhajoki.
jee jiiistas.


Annåsh idag så ha ja haft finska översättning, ledi från halv10-13 så ja for in ti stan å läjta cocktailklänningen. hitta no! GT, me like!
baket he anatomi som ja itt fatta na åv.

for häim å fö en stånd sedan had ja nalete proppdrama :P
ja leggd åp kaffekokarin å vatenkokarin åså smälld e å e vort mörkt i köke å kylskåpe va mörkt.
fråga D tå kva ja ska jier så han instruera me å skåda i proppskåpe :D ha aldri jort a sjölv ja sini så ja känd me som bondegröbbon som itt väjt kva stryömin je fö na..
nåjaa..skåda kva e sku va fö ampere..for me piede ti prisma å handla. men tå vae fäjl tå ja kom häim!
så ja for åp nytt tå å bytt..men honde i kassan va na trög i pää. täide först kosta 2,90€ å täide aar 1,90€ så tå sku ju hon jev mieg 1€ men hon sa först att ja sku betal 90cent å sedan ändra on se att ja sku jev on 1€.
men ja sa ju att JAG ska ha 1€..men itt fatta on na..sedan ett 5 minut å suckande kunder bakom me så säjr on "ja du ska få 1€" nähääää ska ja he!? :D

ska snart sess nier å skriv åp hälsoarbete.
måst bare skriv åv me kva som a hend :P

dricker lite chococcino nu just. namm!

imrn har ja laaaaaaang dag. har häjla dajin anatomi me virveltanten.
ja ska nu va furimiddain siir hu e framskrider tå om ja jier mäjr nytta shähäim än tier. siter ju mest å jier allt anna tier åp lektionen tå man itt fattar na.
faktist vikit kurs hitje fö ås å men man lär ju se tyvärr itt na :/

jaja.
nu måst ja fortsätt skriv!
2008-09-23 @ 17:48:55 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


R.I.P

Trodd itt hitje beskede sku kom..

Tage <3
hoppas et har a bra tier et jie nu!

Hjärta ja fieg åv de Tage åp tomatkarnevalin :)
2008-09-22 @ 15:58:48 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Skola

ska snart far ti skolan...
börjar ju först 14.00 å ja ha itt jort na åt na arbeten änn men ja ha nu itt haft lust ti jier na heldär..

di har hede 1€:s dag åp Lady line shennar idag så ja fundra ja sku far tiit men nu just känns e nu som ja itt alls ska ha na lust..vi får nu si säinan kva ja jier..

far ja itt åp he måst ja nu lag skolarbeten.annåsh vaar e ju itt ti na hitje.

imrn je ja liedi milan 10-14 så tå ja ska ja far in ti stan å läjt ett "den lilla svarta" tärt dammiddan.
har ju äntå itt na anna vettit ti jier tenn i 4 tiim.. elå jo SKOLARBETEN!

nu ska ja tjopp ti bussin
2008-09-22 @ 11:49:36 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Hemma i Hesa

Kom just häim nu..kom ti tågstation typ 10-5 furi så jieg ja ti bussin så gåta ja biid typ 10 minut.
så e jieg ganska smidit.
e va varmt shenn nier mot i Närpes! trodd ja sku frys ihäl tå ja sku bid åp bussin men ja jord itt he..e va rektit behaglit vedär..

Katarina va mie åp tåje men i e anna vagn men vi va åp kaffe ti restaurangvagne en stånd så man had naar ti prat mie :)

sat mesta viejin å strecka ynjy i hälsovårdspappren..å tå ja kommer häim siir ja att vi har sjölvstudier från myönin ti 12 å tå buri ja först 14.00! jeeeij! ja sku ju a kona faari hit imrnåmyön tå iställe men he je nu bra ja får sov ut rektit nu imyön..elå ja ska väl no måst stig opp naongang å lag na åp arbete..

nu ska ja ga å ligg! gonatt
2008-09-21 @ 22:51:00 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Söntag

Ikväll far ja hem ti Hesa igen..tilik känns e ganska så skönt ti far häim. fö shenn jee bare en massa måsten "måst si han, måst si hon..måst hiend tide..måst hiend hede" stress.
men he je no skönt ti kom ti Närpes å..hitje logna! härlit..
som ien sa "hitje je e bra ställ bare man jier som samhälle förväntar se.."
redan nu märkär no jag att närpes no je e bra ställ..he je longt å skönt!

tåje far 19.38 ikvield..ska väl far me sandra bare on har ti samma tåg..annåsh måste ja åka med pappa.

ha printa ut en massa material nu ti hälsoarbete..ja stjecka åt täj ja lagar arbete mie att nu lagar ja hitje. fö täj fieg ju aldri tumin ur ashule.

annåsh igår händ e nu itt så mytjy..va å åt blodbrö ti rosanna åp dajin åså for ja å handel å mena far häim me tå ringd telefon så ja for ut tå..
va åp kalas in tiim å baket åp täljstensbiff..namm! he va gott!
åså for vi ti kalax åså handla ja na ur na jultidningar..en julklapp je nu färdi nu! haha :D
å sedan for ja häim å sooov..

nu ska ja snart jiet å baket ja a jiti ska ja far ti mommo en stånd..
baket måst ja kom häim å pack he ja ska ha mie..he je nu itt så mytjy men..

å så ha ja just beställd tågbiljettin..
ja je ömsand i legenhäiten hison vikon..he kommer ti vaar tråkåt. men ja ska ta vara åp tidin å lag en massa arbet.
tycker nu att ja a vuri ganska dukti nu tå ja a printa ut en massa. har na ti jier i tåje tå å.
ja hoppas ja itt har naar bräjvär me :P

vi hörs väl mera!
2008-09-21 @ 10:50:24 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


...

Tå ja jieg åp järnvägsstation i Helsingfors fanns e in lapp me än gröbb åp som a försvånni..ja tenkt att he je tåli som hiendär shenn i stora staden att man ska no va försikti tå man je gröbb speciellt.
men tå man kommer häim så får man viet att allas vår Tage ha försvånni shennåkring!

ja hoppas fö allt i världän att et kommer häim välbehållen!
2008-09-20 @ 16:46:20 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Hemåååt

ska ja far idag! jeij..
halder åp å lagar na mat nu tärt D kommer häim från skolan..
tåget far 13.06 shennifrån så far vi ti seinäjoki å tier ha D köft in ny bil som vi ska ta me ås tå..
an sälja mershon fö an va så dyr ti ha shenn..an star nu mest bare shenn å åså ska man byöv in bränslesnål bil om man tar an i bruk..tex tå man vill häim ti närpes så ska an va bili ti kör mie..
kör ju som bare kollektivt shennar annåsh så..

igår va vi ti Oriola från finsk..e je na läkemedelsbolag. elå täide tillverka mytjy redskap.
om ni skådar åp medicinförpackningan så kan e sta Orion å he va tenn åp samma område.
baket vi a få lydes åp na presentationer så jieg vi ti Tukkukauppa tier allt va bilit! ja handla compede fö 3€, febertermometar, carmolis å 40 plåster fö 2€. minns itt rektit kva täide aar kosta men e va nu bilgan än i e vanlit apotek!mediciner fanns e ju itt där förstås att man sku a faari tiit å täji ut na :P

igår baket ja kom häim så for vi å läjta opp gym å siemhall shenn i närhäiten..e va bare 2 km tiit å e va piedvieg ienda tiit så he va bra!
gymme va typ som e källargym tier e mest va muskelknuttan..tådde megavikter å saker så tjelgan ska väl itt direkt va där..men in anin va ju nöjd :P åså kosta e 2,40€ fö ti gym&siem..he va bilit!
ja tenkt ja sku buri spring tenn bräjvär..e va in springbaan tier så å baket siem. to kontakt me e fotbollslag igår å som ja tenkt om ja sku få trien mie..får si kva ja får fö svar :) ja vill no rör åp me annåsh fäjtar ja no till me!

trivs rektit bra ja ti bo shennar..hyron sku ju kon va liegär å legenhäiten störr men annåsh jee rektit perfekt ställ!

nu ska ja pack! hejdåååå
2008-09-19 @ 09:41:31 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Morgontratt

Ja ushdå kva ja je trött nu..tenn i varma sienjen imåråst a ja bare vela ligg å sov vidare..
å idag har ja nu anatomi från 9.15 ti 16.00. ork!
imrn har ja studiebesök å på freda får ja soooooooooooooov!

idag ska ja bok tågbiljetten hem :)

ska snart buri ga ut ti bussin..

bajs
2008-09-17 @ 07:11:57 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Matrast

Hejsan! Sitär i skolan nu å har matrast..buri klåckon 1 igen å tå har ja anatomi&fysiologi.
No fö att täj lektionen me honde så je nu plus minus noll. Elå na ha ja faktist lärt me men he je no lite mot kva vi egentlien sku a bord a lärt ås...åså sku vi a vuri liengär än kva vi jie å.
on je som sålis att je tema fö dagens föreläsning höve så je on äntå in åp tånan iaf..he je som itt alls na sammanhängand. så fö kvar lektion så minskar som eleven me tidin :P haha..ja ha nu siti där än så lieng.
men in kopp me mockakaffe byöv man ha fö ti ork..

Dboy je liedi idag..fräckt. ja sku a kona lega dähäim å sovd idag. va så trött imåråst tå ja speta me i dushin.
he je bra me sittbadkar tå man je trött ;D

igår liekt ja hälsovårdar fö först gangon :) ja to bort Dennisas stygnen ur handän hans. mamm vort förskräckt tå ja sa ja a jort he :D ja åp 4rd vikon åp utbildningen å ha aldri jort na tådde förr å nu jier ja a me in mattkniv å in pincett :D haha..ja jiesus.

annat  idag väjt ja itt rektit kva ja ska jier. ja sku nu måst buri åp me arbeten mina.
ja ska nu buri åp me hede finsk tier ja väjt kva ja ska jier. men täjde ja har me me i hälso je så trög i höve.
tå man som frågar om vi ska däjl opp a åp na sätt så vi ska kon buri skriv na så säjr di bare "ja vi måste se, ja ska gå hem å fundera lite vad vi skulle kunna skriva om å vi kan ju titta hemma vad vi hittar för litteratur"
hemma in my ass. he je tådde ja itt tål me grupparbeten. i tåli vill ja faktist va nalete ego la allt sjölv :P byöv itt tänk na kva honde elå hande a skrivi å kva hande elå honde tycker vi ska jier osv..

ja skåda föresten att niesta period je lepåtan fö mieg :) je liedi en massa fridagar så tå ska ja kom häim mytjy!
så typ i november-december e ja mytjy i Närpes.

åså kommer ja hem nu på fridain å :) usch å tå gåt ja far me antingen buss elå tåg åp såndain :/ ensam! troligen.
men he je nu itt siekärt he änn heldär..får viet he hison vikon.

men nu ska ja ga nier å ga åp föreläsning!

puss å hej!
2008-09-16 @ 11:46:38 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Igång igen..

Internet ha itt funka shenn åp lieng så täfö ha ja itt skrivi na shär..

ja ha just vuri ut å pieda...ja tenkt far ti gymme men ja hitta itt a så ja pieda tå bare. fast iena trampon har na fäjl nu. allti na krångel!ojoj..

nå kva ha hend åp sistone nå då..
i torsdast vae gulis från skolan. vi börja kl16 från Hesperiaparken..vort oppdäjla tier i grupper på 8 personer. fieg in soppås åp ås å än guöl nies. så fieg vi hitt åp e namn åt laaje å ha in "Teamsång".
så fieg vi än kart i hande å sku orienter ås ti 8 stationer.
ja har itt di i ordning men:
1. Charader
2. Limbo med spritglas i munnen
3. Klädlinan - man sku klä åv se så mytjy kliedär man bare vela å legg di åp in rad åp martjen åså sku di miet opp hu laangt e vort tå.
4. Ha en musikal vör Havis Amanda ;)
5. Lägg i allt dreck man bare had i en bonk å dreck opp a åp tid (all drack förstås)
6. Lägg i allt dreck i in 1,5 liter limonadflask å dreck ur in slaang å flaskon va oppi
7. Ien sku ha åp se hörlurar me värsta heavymetal å nynn na låtar åt ås
8.  (nu just minns ja itt kva hede ätta va...)


Här e laget
RÖÖMU ALLIKAS


Åså jag i min rosa partyhatt :D


Annika och Bianca


Synd att man itt håxa ti ta na kort vör stationen..he sku a vuri fina minnen. men så kan det gå :P
ska kanske åp gulis igen från Vasa nation så tå ska e tagas kort!

I lördast va vi åp kräftskiva ti Vasa nation. Kräftor va god :) men resten tyckt ja nu itt va så himla rolit..tå man itt hengd rektiti mieg i täras rutiner å sånger å danser. man lär väl se :P åså tycker ja nu itt sitzan je e allra roligast heldär. man ska siti å hiev i se snapsan som itt ens je na god. åså får man itt jiet ifried utan e ska ropas "TEMPO!" mitt i allt..
men såde såg ja ut i lördast :D
fieg just e mieddäjl om Pernu nu. nu ska e no tydligen var iallafall..buri få läjdon åv nä å jo nu.

nu ska ja bord lag 2 arbeten iställe fö ti siti shenn men hitje je roligan :P men ja måst no buri baket.
ska skriv ätt arbet i finsk om diabete å i hälsovård ska ja skriv om relationer. hede relationer je ganska så svårt!
ja föresten så ha ja haft männ första tent idag! hälsovårdtent a ja haft..he va bare 5 frågor å itt na essäsvar sku skrivas så e va inga grymma saker. ska sats åp grupparbete i hisin kursin iställe så täfö så kort prov.

annat som hiendär hison vikon je eventuellt spelkväll i Cor-huse åp onsda åså gulispizza åp VN åp torsdain..
åså kommer ja kanske häim ti häljen. D ska ut å frakt niesta viik tror ja så tå tenkt ja kom häim in svieng.
å he je ju bare 1 viik kvar tärt e je räkna fö Rosso. så får si vad det blir för bakelse och när :)

sitär ömsand hemma nu..
(bilder åv legenhäiten kommer bare ja får gardynor mina ;D )
väntar att an ska kom häim så vi får ga å handel na maat..ja e hungrig!

nu måst ja buri läjt na material!
hejdååå
2008-09-15 @ 15:29:08 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Krångel

Ha handla in printer/kopiator/scanner idag men e funkar ju itt! förbenat. men e vaar no ti ga tbx me an imrn..skräp.

kom hit igår typ 7 tidin elå kva on nu va..elå vi had nu hienda vuri ti Ikea tå. köft in kökspall åt mieg så ja ska nåckas nashstans :D å na gardynsstjenår..vi ska åvstjärm rume nalete me täj.
ska handel än såff snart..men e gar itt ännu rektit tå D har handen..å jag tror itt ja ska iis buri bygg ihop än såff :P
vaar väl no na snidåt tå..
idag börja ja skolan halv9 åså had ja lektion ti 10 å börja 13.15 baket. va häjm tenn milan å va ti postin ett botjen miin. åså åt ja nudlar (Y)..
sen ti skolan igen å had anatomi me virrhyönon sjölv..ja jiestas. nestan lik bra man sku plugg in allt sjölv. he va fläjr som jieg mitt i.
ja drack nu chokladkaffe så ja hold me vetjin :) sat å laga na aar lexår..

så va vi å storhandla ti prisma.så nu je kylskåpe follt å byöv itt handlas åp lieng..
ska lag stäjkflestje nain dag..mumma!

ja tror ja ska dush ja..hejroå

2008-09-09 @ 20:15:42 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Sista natten i Närpes

Imrn far ja nier ti huvustadin igen..far väl naongang åp dajin.
ska na ärenden uträttas först så baket far vi så vi nu itt byöv kom ti natten..har in däjl ti jier tier å..
mett pied ska ihopskruvas så ja får buri pied!

igår vort e bare myskväll fö mieg..chips å tv :) idag je man nu utkviila..

idag ha e vuri in rekti mysdag..
vakna tenn 10tidin..åt frukost me mamm..for sedan ti niesby å for nier iti kalax baket..opp ti JP å jiet nalete..nier ti kalax igen åså vort e ti ta midaskviilon..
baket vort e matlagning..sedan opp ti niesby igen..for åp kaffe..å baket for ja häim å jieg i baston. skönt me bastu! :)
å nu sitär ja shenn å ska snart ga å ligg..

ska försök kom opp naongang imrn..
å e vaar jag som gåt kör..ja tycker nu om ti kör så e jier nu itt na :)

åp torsda har vi gulisintagning he ska vaar rolit! hoppas e je bra vedär tå!

jaja..vi ses!
2008-09-07 @ 21:28:19 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Lördag i Närpes

Hejsan! Sitär shenn me turbanin åp höve å ha just vuri i dushin :P
ja nalete småtrött ja idag..sku måst lag finskarbete ja fö ja kom åv me igår..

inatt ha ja sovd i kalax..for ti bibilotetje tenn 12-1 tidin å låna in bok..handla nalete å for häim å åt..
baket he for rosanna, jag å joanna ti motta å sku plock na epäl men di va itt färdi änn så vi sat bare nier motta tå å drack limsa :) å motta har ju allti så mytjy ti tal så e vort nu ti siti tier en stånd..

sedan for ja häim å to mie mamm ti boden..va å handla na smått. na torrvaror ja ska ha mie ti hesa.
vi ska itt alls far imrn..D vort skada i handen ganska ordentlit så e vaar ti far åp måndain iställe..ja je ju liedi tå så fö mieg spelar e itt nain roll men han missar ju na lektioner förstås. nå vad göra.

ikvield väjt ja itt rektit kva ja ska jier..ja sku kanske vill far ut men ja sku itt vill ti fageröjjen. Ann ha itt svara na änn så ja vet ej..eventuellt vaar e hemmakväll me chipspåsan :)
vi saa sii!

nu ska ja dricka limsa! hejrå
2008-09-06 @ 15:49:38 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Hemma i Närpes

Nu ha ja kumi häjm ti Närpes. elå ja ha nu no vuri shär in tiim åtminstone..
ha prata me mamm å papp om hu ja har a där å kva som a hend :)

kommer siekärt ti vaar skönt ti lex nier i egen sieng..har ju no skön sieng i hesa å men he je allti bäst me egen sieng.
ska sov lieng imyön! vort ti vaken halv7 imåråst å far ti skolan..usch :P
had na inskription i skolan idag..fatta som aldri kva e rektit kva fö syfte me a..läraren to nu a åp allvar å va festklädd men vi aar veta nu itt rektit kva som va meningen. tårta fieg vi nu så he va nu bra :D haha..

jaja..kva a hend i hesa då.
igår va vi nu å handla busskorten. ja fieg nu mett häjlt normalt men tå sku hisin a gåta haft me se Kela pappren åp att an a vaari bevilja studiestöd så e vort ti far häim me raserfart..sprang opp ett pappren ti legenhäiten å for ti stan igen..så no fieg ju han sett tå å men nalete onödit reppas åv å ann..
janå ja köft nu åp samma gang joannas present. on fyldär 25 imrn! gamlingen :)
ska åp kalas imrn..å mesam baket måst ja åp match! först tenkt ja att ja bare sku far å skåd men ja gåt va mie åp pga brist på spelare.
nåjaa..bra ja får nalete träning å, å itt bare spring opp å nieret trappor..
måst no buri trien na tide sedan..a finns e lady gym tide så ja fundra ja ska faar tiit naongang åså ska ja försök far å siem na..men ja måst få hitje studiestöde först..

beställd som in bok fö 85€ hison vikon så he måst som betalas me na å..urk kva durt e jie.
men he je nu slut me allt småbetalas nu. itt na betalas ti bussin nu åp 3 måna. ha ju som betala 4,40€ fö bussin nu varje dag men nu har vi ju busskorte. matin i skolan je 2,50€. åså har vi studiekorte nu.halarin je betala.å medlemsavgiften ti HoSK å VN je betala.
så nu jee bare matin som je största utkomsten.

imrn ska ja mål piede mett en gang till..åså ska ja lag finskaoppgiftin å print ut en massa papar. så ska ja ti bibliotetje.
så ska ja försök hiend far ti mommo..a handla in present åt on :)
så ska ja ti joanna åp kalas baket all a sluta arbet..elå ja kan nu egentlien tjuvstart nalete fö hon va tydligen liedi å.
sen på match åså hem å sova!

lördain sku ja vill ut åp na..hoppas darling Ann ska ut na :) I miss her!

såndaskvieldin vaar e väl ti far tbx..ja je liedi åp måndain å men hisin har obligatoriska lektioner tå så he je no bare ti far nier tå så ja slipper me samma stjuss. ja har äntå saker ti jier tier å.

nu ska ja buri ga å ligg!
gonatten!
2008-09-04 @ 21:47:35 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Hem

Idag far ja hem till Närpes!

har skola från 8.30-15.00 idag sen far ja!

heippahej
2008-09-04 @ 06:24:05 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (1) Trackbacks ()


Måndag 1 september

Hejsaan! Otrolit att e je september nu! Kvann va såmarin? Ja minns ju att ifjol å åre furi ha e ju som vuri varmast i augusti typ å ja ha nu bruka siem i september räj. I såmar ha man no itt semd alls na mytjy.
Nu tå man ska far ti skolan så fundrar man kva kliedär man ska ta om man bärgar se elå itt..grymt tåli ju.
ja vill ha såmarin!
skådar man ut jönom fönstre shenn nu så jee rektit vakart vedär men he je itt na varmt..


idag buri ja 12.15 så ja ska snart buri fara så ja hiendar jiet i skolan å..
ja slutar 4 idag. blä! he je ju itt na maang timar men ja sku nu bare itt ork siti tenn ti 4. å ja har bare ätt ämne idag; Anatomi, fysiologi och patologi.

imrn har di öppet hus åp Vasa nation så tå ska ja lag me medlem där. tier får man lär känn en massa österbottningar så he vaar bra :) å mytjy program har di där..å förmåner förstås.
täj har ju gulisintagningen å..gåt si om ja ska far åp både VN å skolanas gulis.
Ja he gåt ja anmäl me till idag å. Gulisintagning från skolan in 11.9! får inte missa!

På fridain kommer ja häim :) ja trodd ja sku va häjlt liedi tå men ja har obligatorisk lektion från 8.30-10 så ja gåt va där..he je ju itt na säint ja slippär ti far men äntå! tenkt ju far häim räj torsdain.
nåjaa..tå ska ja ta häim piede mett fö e jieg itt ti legg nytrampor åp a åså va jängor ga.
åså ska ja åp samma gang mål a nalete till..såg att ja had missa in däjl åså ha e tydligen kanske lossna na å sånt lite smått å gott å :) så he vaar priima.

igår va ju vi ti prisma..veta itt rektit kvann e va så vi pieda runt me gps:in i handen :P haha..nåjaa vi hitta ju no tid, e sto 1,9km åp gps:in men tå vi for häim tbx så to vi in genväg å tå vi had pieda i en par 100m så va vi vör vårat hus :P så he va som bare ti far nieret backan shenn bräjvär vårat hus tier vi bor så he va ju priima! :D
he fanns allting tier faktist..så vi fundra vi gåt buri handel tier iställe..e je ju biligan åp störr affärer än små så. he je nalete liengär men kva jier nu he..

nu måst ja buri far så ja itt missar bussin!
hoppas vi får far ett busskorten hison vikon!

hejdåå!
2008-09-01 @ 09:53:59 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


RSS 2.0
img{ border: 0px; }