Tent

Uff kva svår tent..tror nästan e vaar omtent. he va SVÅRT!
måst bare si kva man får för resultat nu först men ja tror no ja bare a skrivi tiit en massa arabiska..

men he je nu uvi nu! elå kanske..
men itt na nu åp lieng åtminstone nu..imrn je ja liedi å tå ska ja soooov! å  tå ja vaknar ska ja buri åp hälsovårdsarbete..

je liedi tärt halv1 nu..väjt itt rektit kva ja ska jier.ska nu ga å jiet na..har vårdvetenskap baket å he lockar itt så grymt. he va sååå tråkåt igår! fattar itt meningen me a men..måst nu bare sta ut me a.

idag baket skolan ska ja far in ti stan å läjt in doppresent. åså måst ja väl hald nae öga åp nain farsdagspresent å..kva nu he sku va tå. åp båd sakren. men ska nu leta åtminstone..
åså sku ja va sugen åp na flåtamat! :D ha bare jiti banan å nöttren i två dag nu i skolan tå ja ha börja så säint å itt hienda jiet na rekti mat. iofs ha ja ju jiti dähäim men.

itt har ja nu så mytjy åp hjärta nu just itt.

hejdå
2008-10-30 @ 09:46:49 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Snart hem

Ha vakna fö in halvtim sedan ja nu :) e va rektit skönt ti sov ut en gang..
tycker he a vuri jag som a stiji opp tidit å fari ti skolan å hande arin a snarka vidare nu i nagär vikår.

ska snart buri pack na..väjt itt rektit kva man ska ta mie nu tå man far åp "langliedit" :P
ja ska nu ta häim in plastviesk me såmarskovar så man nu får nalete mäjr rum i garderobin..

hede suullinen testi igår va nalete pinsamt fö ja va ömsand. täide 2 aar kom itt na. men täremot jieg e ju snabbt tå ja va sjölv. men itt så skojjit ti va enda fö lärarin å hon sitär me filmkamera.
men man sku nu bare prat om 3 olika saker i typ 4 minut så vetja he.

nu e ja hungrig!måst jiet na frukost...

va ju ti gigantti igår. hitta no telefon å ja sku no vill hav an. men javäjt nu itt rektit.gåt fundier. kanske önskar me ti julklapp fö mina pengar ska väl itt ga ti na telefoner å tåli nu just men :P

nej nu ska ja gå
2008-10-22 @ 10:14:05 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


I skolan

Je i skolan jag nu..ha vuri liedi sedan 12 men ja ska ha nain suullinen testi kl3 så ja måst biid..
ha nu börja åp me hälsovårdsarbete nalete. hitta no naliite info men ja måst skaff mäjr tå ja kommer häim ti närpes.
far ti närpes imrn :) jeeij! har laangliedit tå..skönt så itt e vaar na stressas..
har nu itt na egentliga planer tå ja far häim förutom ti hälsa på lillkillen.

ha slarva me skrivase shenn nu åp nytt siir ja..
L&F kom hit i onsdast..va å åt ti mäcken åså for vi hem å tå vort e nu nästan ti ga å ligg mesamm.
ja for ti skolan ganska tidit å lyddest åp seminarien. kom häim toi typ 1. försöka få igang guitar hero åp linas dator men e to lieng å tå vi fieg igang a orka itt datorin rektit. synd.
så vi lext nier å skåd åp DH tå en stånd tärt D kom å laga matin.
baket he for vi ut å shoppa in ti stan..
he je så svårt ti gåt hald se ti itt shopp tå man sku vill handel en massa :P

fridain had ja skola ti 12-1 elå kva on nu va..for in ti stan å mött gänget åså for vi ti itäkeskus å shoppa lite till.
ja va nu na otrolit trött hande dajin. huj.
kvieldin for vi åp bio åp Hancock..häjlt ok. men kanske nalete fö mytjy disney :P
sedan hem å itt så mytjy namäjr tå.
janå furi vi for åp bio körd lina å jag i en av europas snabbaste tådde tivoligrej. skitkul :D men ja va no rädd å :P fieg in rektit adrenalinkick baket.

lördain for vi tidit ti kampen å L&F for hem ti närpes tbx.
D å jag fortsatt ti sov tå vi kom häim. vi jord ITT NA åp häjla hande lördain. e va rektit skönt! itt na planer alls..
vi åt na åså skåda vi åp DH nalete.
D&jag ha vaari rektit beroend åv DH :D a skåda fläjr avsnitt om dajin..he je sååå braaa!
okej, nalete cp milanåt men he je no bra!

baket skolan nu så ska vi far ti itäkeskus..ska skåd åp in telefon. männ buri jev opp a. a nu haft an i 3 år å..men ja älskar an å! sku itt vill skiljas åt :P
janå vi får nu si he tå..

ska si om ja hittar namäjr intressant åp internet nu furi ja ska ga åp finsk.
heippahei
2008-10-21 @ 13:13:22 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Städat

Nu ha jag å D stieda legenhäiten :) dammsuga å torka golve! duktiga vi ääär!
he je undelit kva mytjy man gåt stied shenn i lilla legenhäiten :P

L&F kommer ti Kampen ett ca 2½h så vi ska hämt di tier..ska snart far in ti stan sjölv å skåd runt nalete. ska bland annat ti Anttila å si om di had Desperate Housewives boxin! :D he vaari desperat nu igen..
såg e kom från finnen i måndast men tå vae säsong 4 å ja ha itt sitt 3on änn! så ja måst köpa köpa :D

idag ha ja annåsh itt haft så laang dag i skolan..bare anatomi ti 12 idag åså baket laga ja nalete åp seminarie.
ska vaar skönt ti hava ondan åp fridain.
imrn jee bare seminarien å åp fridain likadant så he je itt na tonga dagar :) åså slutar man tidit! 12 å 1.

men nu ska ja buri jev me åv. hejdååååååååååååå
2008-10-15 @ 17:41:55 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Tentläsning

haldär åp å liesär åp finsk nu..ha nu itt kumi så laang men..he finns allti na roligan ti jier ;D men he ska nu itt bord va så svårt..tycker ja nu. å tådde kroppsord kan ja ganska bra.

idag ha e itt vuri så komplicera skolda. ha bare haft seminarien idag å idag fieg männ grupp va opponenten å he va inga grymma saker. har eget seminarie åp fridan! iik. ha just laga presentationin färdi.fast ja fundrar änn om e sku finns na änn ti skriv om a. hmm..men he je nu ganska svårt ti hitt na direkt aktuellt om mett ämne.

idag i klassin tå in anin grupp va opponenten sku ja a vela strupi honde äina! jiises.
lärarin a som sagt furi att vi ska koncentrer ås åp e positiva å koncentrer ås åp häjlhäiten om INNEHÅLLE.
nänå honde buri säj att täide had en massa stav å skrivfäjl å att di no itt a leggd så mytjy tid åp hitje arbete. så rektit åp lärarin att on vort ylak. om ja sku a vuri opponent åt honde tbx sku ja no a sagt samma tbx. å honde je t.o.m. gamlan än ås så man sku nu tyck on sku ha na vett. men nej.

imrn har ja som sagt tent å baket har ja anatomi. minns itt om e va vingälpelle elå köm vi har..
tå ja kommer häim så tå ska ja å siem! tenkt först ti gymme men he stiengär 2 åp tisdagan he så e vort itt na åv he..tenkt ja sku buri åp allvar imrn men får öjd a tå :P

åp onsdakväll kommer L&F hiit :) det ska bli skojj! får far ut me täj å ståhej åp i stora helsinki tå en nagär dagar :)
e vaar väl na shoppas å na bioskådas antar ja.

nuu måst ja fortsätt lies!
2008-10-13 @ 17:51:35 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Lat

Ha vuri lat nu en par dagar siir ja :P
elå ja kan stjyll åp att ja a haft så mytjy ti jier!häjla tidin na..

men nu har ja nu finska presentationin uvi..har opponentskap imrn, finsktent åp tisda å fridain har ja seminarie. tå baket he lognar e nier se!
enda typ ja gåt jier na åt namäjr je hede finsk..allt anna har ja färdit. elå hede imrn har ja nu itt rektit färdit fö javäjt itt ens kva ja ska fråg elå kommenter. måst lies jönom hede arbete åp nytt å försök få na frågor elå na..

halder nu åp å liesär åp finsk nu just.he je tråkåt. usch.

igår va vi in ti stan e kvarv..sovd ganska lieng så vi kom ivieg först 3 tidin typ.
ja handla min kjol ja a vela ha men itt våga köp! :)
åså åt vi kinamatin..namm! åså va vi ti hullut men e va så mytjy folk tier så e va äcklit ti ga där bare..va nu ti hemtex tå å handla namäjr satin siengkliedär. di va såååå skön så vi gåta köp e till! halpinas får säljas åp loppis.

sedan for vi häim igen å bare myst åp..jag laga ugnstekt lax å rotsaker i ugn! oj gotigott kva he va gott! får rektit skryt uvi me sjölv :D bare att ja åt så mytjy åså så säjn så ja a tydligen vuri ganska oroli inatt :P

sovd lieng imåråst å..väntar åp matin ja nu som söt lagar :)
sjölv smiter ja från finskliesase :P

åp onsda får vi besök från närpes :) L&F kommer hit å je ti lörda..rolit me na folk! tå vaar e väl na shoppas å na bio me täj tå :)

nu ska ja gå och si hu e gar me maten.
2008-10-12 @ 15:04:14 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Tent

Idag ha ja skrivi tent i anatomi. he jieg väl hyfsat.
tror no ja je godkänd åtminstone :)

skriver åp seminarie nu..ork!
men e känns nu bra ja a börja åp me na åtminstone..har så mytjy i skolan nu åp en gang.
igår had ja estetiikkaesitys
idag tent
fredag finskaseminarie
måndag opponentskap
tisda finskatent å oppgiften inlömnas
fredag seminarie

full rulle nu hela tiden.

men två åv di je bort nu.
halder åp me 2 st.

finskaarbete bord ja få färdit snart..har ti skriv 1 sid till.

bidar att D ska slut nu så ska vi far ti Itäkeskus å köp in luftmadrass :) åså ska vi jiet na gott!
shenn vill man ju itt jiet..ja saknar skolmatin från mosebacke. faktist :P

sedan ska vi hem åså ska ja försök lag finska färdit.

va ju ti Eesti i häljen. va faktist rektit rolit :) men ja ska nu säj att man itt ska far tiit fö ti shopp.. om man itt vill shopp sprit förstås. fö he va ju bilit som bara denn!
fridain for vi me båt..börja dreck nalete tier..fortsatt i bilin ti pernu. å tå vi kom tiit va vi bare ut å åt..
lördain for vi å sku shopp men e va itt na ti shopp..s
så for tiita, bina å jag å siem ti Aqua park. skitkul! :D
va å åt Europas godaste pizza åp kvieldin å he va faktist he å! jättegott!
baket for vi ti in Lounge. had mysit tier :) baket fieg vi fribiljetten ti nightclub.
men vi känd itt ås så häim tier me alla netjin brudar.
så vi for häim tå :)
Green Villa bodd vi åp.

så for vi ti tallinn baket åså shoppa vi tier..
köft in fake pumahuppar åt Dennis. rektit fiiin!

men nu ska ja fortsätt skriv. hej
2008-10-08 @ 10:23:54 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (1) Trackbacks ()


RSS 2.0
img{ border: 0px; }