Veckorna går

Ja jiesus kva dagan å vikor å månaden gar..imrn jee torsda så e je sista dajin i skolan fö hison vikon fö mieg..
å niesta viik far ja häim åp onsda. sammanlagt jee 3 vikor åtär shenn :) tå ha ja ga ien termin i skolan i hesa! otrolit!

idag ha ja bare haft sjukhushygien å skrivi såndär handän. a skrivi å skrivi.
baket ha vi laga seminarie å sedan for ja häim.
handla twinrix så imrn ska ja ta sprut! IIK. åså ha ja handla microtejp åt D..an a vuri åp "skönhetsoperation" igår..to bort ärre i pannon å to bort en massa glas an had ynjy huden. kirurgen a gåta byt knivin fläjr ggr :P

ha liest anatomi ikvield..buri slarv mäjr å mäjr men no ha ja lärt me na!
annåsh så fieg ja underkänt i hede matte..atan! fattar itt hu man kan glöm bort såde mytjy sedan lågstadie..haha! jaa..lågstadiematte me trappan å tådde skit. utan miniräknar. fattar itt kvafö vi itt får a miniräknar fö tå ja ordinerar medicin sedan i arbetslive så tar nu no jag miniräknarin! nå..pga hede nutå så måst ja ga in mattekurs. känns cp he. man har M i studentmatte åså  klarar man itt tådde. jaaa jiesus! nå måst bare skriv om a tå sedan i FEBRUARI!
åså gåt ja lär me trappan.

mjo.. lillajul i häljen å jag je kanske ömsand shenn i hesa tå. D ska far häim ti närpes.
ja far åp onsdain.

nu ork ja itt skriv namäjr.
2008-11-26 @ 21:03:20 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Trött trött

Oj hohho kva ja buri vaar trött..ha siti vör nain dator sedan typ 9 imåråst.buri ta åp.
kom ti skolan imåråst åså star e åp tavlon att vi itt har na lektion idag! jippi kva all va glad.
tå ja låg i sienjen imåråst tenkt ja rektit att ja itt ska ork far men ja måst tå vi har framförande så man speta se opp tå å for ti skolan fast man itt had na..

a försöka jier en massa nytta idag nutå iställe men itt väjt ja nu om ja a kumi så mytjy liengär..
a försöka läjta na vetenskapliga artiklar ti vårdvetenskapen men e je nu som att ja itt ska hitt na om he ämne ja ska ha..åså je di flest åp engelsk så man ork nu nästan itt lies jönom di heldär..men ja gåt väl buri skärp me nu.
kvafö måst e va artiklan!? blä!

uvi häljen a ja vuri rektit fliti :) a börja lies åp anatomitentin..fieg ju 2 i an :P ja minns itt om ja blogga om a sist så e får nu kom en gang till tå om e vill se. ja förstår nu mytjy betär nu å tycker ja.tror ja nu att ja tycker :D
ha liest rektit mytjy åså fattar ja helst na å :) e känns som betär ti lies tå man itt har pressin åp se ti lies 200sidor åp 2 dag elå na tådde hemsk. dock sku ja gåt buri lies åp sjukhushygien. he je uvi 100 sidår å åp finsk!!

väjt ni kva! he je 1 måna ti julafton nu :) härlit!
å ja älskar hitje vädre som a kumi! okej igår tyckt ja itt rektit om a tå man sprang ti bussin i motvind å i snöyron..
men ti skåd ut! he je sååå fiint! å imåråst va e så fräsch luft! :)
he ja saknar nu je na vintärskovar..måst ta mie na tå ja far häim ti Närpes niesta viik.

men he je hitje me julklappan tå..kva ska ja handel..
ja har 3 färdi utfundra..å mamm&pappa sku väl systrarna köp ilag.
he je 2 till tå å javäjt itt alls kva ja ska handel!! he je svåååårt.

ja ska nu ti stan imrn så tå ska ja väl skåd uvi a nalete tror ja..

nästa onsda kommer ja hem! å tå sku ja vill jier na rolit!
tillexempel ha ja itt sitt min söta Ann åp jääääättelänge! I miss her! <3

men nu ska ja buri aktiver me..hejdåå
2008-11-24 @ 14:08:49 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Hemma

Terve! Ha just kumi häim från kryssning jag nu..he va rolit! men e börja nalete dålit :P
först i måndast så missa vi ju båtin..vi kom typ 2 minut försäint. men e va nu itt na mäjr me he tå än ti far häim å vi fieg far niesta dag iställe..fieg nu betär båt ;P
janå åp tisdain så sku e blås 20m/s å va 7 meters höga vågor så e va som att man had 5 promille tå man jieg åp båtin :D
jag mådd nu itt na dålit åv a men D börja må dålit..vi to na sjösjukepiller men e va nu försäint ti ta na tå man räj mådd dålit.
e va faktist jättegrymma vågor. tå man låg i sienjen så först kännst e som att man flög opp å sedan pressast man nier rektit i sienjen.
janå stormin så jord att vi va 1½ h försäjna ti sthlm. he va synd fö vi had räj lite tiid så missar vi ännumäjr..

i sthlm vort e ganska stressåt tå..ja handla en t-skjorta å än bok.
vi va åt ti in thairestaurang som e va som man sku a siti i djunglin :) he va mysit!
to en fika me brownie. mums!

sedan vort e ti ga ti terminalin tbx..
åp båtin hitta ja in rektit fiin handviesk! så nöjd uvi on :)
matin åp båtin va itt rektit na ti hieng i julgrenen men e jieg nu. räksmörgåsen va mums!
allt va så durt tenn åp båtin. e biligast va uvi 10€.
niesta gang vaar e viking så man nu får na skräpmat :D
buffen va förstås good! men vi åt alltfö mytjy åv a så man börja må dålit.

vi ska no far igen men tå vaar e ti va en par dag i sthlm..e vort så stressåt me en nagär tiim.
å speciellt hison gangon tå man itt had sovd så bra så va man så otrolit trött.

he je torsda räj idag. enda dajin ja je i skolan å ja ha itt ens vuri åp lektion :P halder bare åp å lagar na arbet shär..
imrn je ja liedi.
fieg föresten na tentresultat idag :D
2 i anatomi.jeij!
4 i kemi :D hahahaa.
anatomi ska ja no ta om. bare ja får ta om bare hande sista däjlin. vill itt ta allt om på nytt.

måst berett nalete om sist häljen å.
joanna kom hit i torsdast. hon va ti D å mieg i fridast å bodil å.
täj va ut å yra me bussan nalete så vi gåta far ett di me bil :P åt chips å myst nalete..
täj for åp efterfest å D å jag lömna å skåd åp DH.
lördain va ja å shoppa me joanna å bodil. elå ja va nu mest moraliskt stöd. åså va vi å åt jättegod kinamat! mumma.
kvieldin for ja ti bodil så sat vi tier en stånd å baket jieg vi ti Guana. baket he jieg ti VN fö ti träff flickorna. he va rolit :) I miss them. had rolit å prata me yråt folk :D

i måndast va D å jag ti gymme. å D triena me så nu je ja rektit lemin! taar sjuuukt. ska ti gymme imrn å :)
he je rolit ti trien me han!

nu ska väl jag engager me nalete me hitje arbete..
hejdååå
2008-11-20 @ 10:40:51 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


En helt vanlig onsdag

Ha just dusha å nu sitär ja shenn å tenkt skriv en par radar..

va häim i häljen..lillasyster i fridast som börja me att e gäng va nier mieg å drack å spela spel! :) sånt gillar vi! saknar flickor me täide mysi "hemmafesten" :)
lördain had ja full rulle..
först sku ja åp fotograferin me fotbollslaaje mett, baket mesam i dushin å far åp dop..he jieg helt bra fast andersson va präst å yra ganska mytjy :P baket fae kaffe nier ås me tårta å mums!
baket he for ja åp fotbollsavslutning åp logen..he va rolit! had så bra sällskap vör borde :)

såndain vae farsdag så tå vort e tårta igen..baketmiddain for vi tbx hit. just tå vi for had ja no itt alls naon lust ti far hit tbx..saknar faktist mina vänner därhemma!

i häljen jee abihelg så tå kommer bina, repsu å maria hit så tå ska ja häls åp di! :) eventuellt vaar e na krog åp säinon..

va ska ja jier nu..lag arbet elå lies in bok en stånd? båd måst jieras me botjen je ju 100000ggr roligan ;P

nuu mennä
2008-11-12 @ 17:23:28 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Mot Närpes!

japp! mot närpes idag! e vaar ganska säint furi ja je häim men..
å imrn jee Lillasyster! jeeij :D kommer ti vaar räjdit..fast mytjy folk.
åså dop åp lörda.namm.

åp fridain gåt ja lag smörgåstårton fö guy hiendar itt..he ska väl ga fö ja tycker om ti lag di^^

ja ska bare dreck opp oboy mett shenn nu så ska ja far in ti stan..ska hämt doppresentin åså ska ja försök hitt na åt papp..kva nu he sku va tå.
åså måst ja fort tbx å buri pack he ja ska ha mie..

har ju fotbollsavslutning åp lörda å...e vaar stressåt dag he. först fotografering, sedan dop å sedan avslutning..
ja å farsdag åp sånda!åh.

Alvin ha växt mytjy sa rosso igår :) en rikti tjockis!

nä nu ska ja faar!

2008-11-06 @ 10:05:27 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Dålig dag

He ha itt alls vuri männ dag idag..allt börja skit.
först me bussin tå ja sku byt ti 52 så for 52on direkt framfö nesan åp me så gåta ja biid i ievihäitär..sedan kom 52 men tå ja a tjuört en stånd så siir ja att e star 51 å e tjyör åt helskotta! man bare perfekt!
nåjaa..ja hitta nu na ställ ti hopp åp åså hoppa ja åp spåran ti skolan tå..
men ja sku ti hälsovårdarin kvart furi 9 men ja kom ti skolan 10 uvi 9.
janå tå ja kommer opp ti hälso så star e att on a inhibera tidin männ pga försening..
så tenkt ja far häim igen..janå tå ja ska ga ti bussin så far 52on mesam framfö ögon åp me IGEN!
ja bare näää he je itt männ dag idag..åså jieg ja ti skolan tbx å börja lag åp skolarbete tå iställe..

janå tå kommer susann så säjr hon att hälson ha itt ens vuri i skolan idag tenn tå ja sku ga dit att on a kumi först säinan..så jag ha nu bare itt klåpa me idag :P

idag ha ja haft sjukhushygien..ganska tråkit. elå vi babbla nu om en massa anna skit idag tå e va först gangon.

väntar att D ska slut nu så vi får far häim..
tå ska jag nap tror ja..å tå D je ti gymme (iom me att ja itt kan gym änn) så ska ja lag hede arbete mett..måst ju va färdit niesta viik! räj!
å idag ha vi få in oppgift till..mesam man tycker man ska kon slapen åv så får man in ny oppgift..ojoj. men he je väl såde i högskola.

far häim åp torsda :)
på fredag jee LILLASYSTER!!! å lördag har ja först fotografering åv fotbollslaaje, sedan dop å sedan fotbollsavslutning..kommer ti ga fort hon häljen..

javäjt itt når ja ska far häim niesta gang tå..ja ska nu far åp kryssning snart å! :) he ska vaar rolit å skönt!

ja nu ska ja snok nalete till..
2008-11-03 @ 14:31:01 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


Nackstreton!

imåråst tå man stäjg opp å sku legg opp håre i hästsvans så bare "knaka" e till tå fieg ja nackstreton! häärlit! gar som na värsta styva menistjon..D a försöka massier a nalete men e tar så sjuukt. å javäjt itt hu ja ska ligg tå ja liggär så he je kniepit..

annåsh ha ja itt jort na i häljen..ha vuri halloween nu å allt men ja ha nu itt orka far åp na fester..ha bare njuti åv lognhäiten. i fridast va vi åp bio förstås. Tropic Thunder. an va jätteroli :D haha kva ja skratta..

imrn skola med hälsovårdaren ti buri mie..
åp tisda ska vi beställ praktikplatsen! spännande!

nu ska ja läsa bok!
2008-11-02 @ 20:21:39 Permalink Allmänt Ge en kommentar! (0) Trackbacks ()


RSS 2.0
img{ border: 0px; }